top of page

Vårt sanne Selv og vårt falske lille-selv

Selvutvikling handler om å vikle ut Selvet.


Å vikle ut ditt høyere og sanne Selv ut fra alle de falske historiene om det lille selvet.

Når vi vokser opp blir i varierende grad møtt for hvem vi er.


I varierende grad blir vi gitt rom til å være vårt naturlige Selv.


Fordi vi som barn er fullstendig hjelpesløse og avhengig av våre foreldre,

vil vi helt automatisk og ubevisst gi slipp på vårt autentiske selv i bytte mot aksept fra våre forsørgere.


Det er da det lille selvet skapes.


Når vi ikke opplever full aksept, opplever vi en grad av avvisning.


Det vi opplever avvisning på vil vi underbevisst og automatisk skjule,

både for å få aksept, men også for å unngå smerten knyttet til avvisning.


Jeg har sagt at det som er sårbart er det vi selv har opplevd avvisning i.

Det er nettopp fordi avvisning i tidlig alder representerte den største faren av alle:

å bli utstøtt og overlatt til en selv, uten evne til å ta vare på seg selv. En sikker død.


Etterhvert som vi vokser opp vil ikke nye avvisninger representere sikker død, men det vil fortsatt presse hardt på våre knapper, da vi tross alt er flokkdyr og vi har livsnødvendig behov for nærhet og tilhørighet.


Underbevisst søker vi aksept, for å dekke primale behov.

Som barn for å overleve, og som eldre for å passe inn og sikre nærhet og tilhørighet.


I vårt jag etter disse primale behovene er det vårt autentiske Selv som ofres på alteret.

Vi undertrykker vårt autentiske og sanne Selv med nye historier om hvem vi er.

Et nytt selv som vi opplever at de rundt oss liker bedre enn Selvet.


Når vi gjør dette blir også usikre på hvem vi faktisk er,

og er langt mer utsatt for å bli fortalt hvem vi er,

og tilegne oss flere falske historier om hvem vi er.


"jeg er ikke god nok"

"jeg er ikke kreativ"

"jeg er verdiløs"

"jeg fortjener ikke å bli behandlet godt"

"jeg liker egentlig ikke nærhet"

"jeg trenger ikke venner"


Selvutvikling handler om å vikle seg ut av disse falske historiene om det lille selvet.

Slik at vi kan oppdage våres Selv og leve et autentisk liv i samsvar med vår sannhet.

1 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page