top of page

Slik blir verden frisk

Oppdatert: 27. mar.

Følger opp innlegget fra instagram i dag.


Hvis du allerede har lest det og vil lese fortsettelsen er det bare å hoppe videre til streken!


Når menn gjør indre arbeid blir verden frisk!


Det er mange grunner til at jeg mener at det er menn som har hovedansvaret for å gjøre verden til et bedre sted gjennom å bli bedre utgaver av seg selv. Jeg starter med dette:


Hvis en mann har en sønn, vil sønnen automatisk og underbevisst ta etter faren i på sin vei mot manndom.


Sønnen vil lære hvordan elske og behandle det feminine, gjennom hvordan faren elsker og behandler moren.


Faren kan være en skadelig rollemodell, eller han kan være en livgivende en.


Hvis en mann har en datter, vil datteren automatisk og underbevisst trekkes mot en partner i farens bilde.


Datteren vil lære seg hvordan hun kan forvente å behandles og elskes, gjennom hvordan faren elsker og behandler moren.


Han kan enten være et godt eksempel på en partner for sin datter, som gir henne muligheten til å gjenkjenne en ekte mann.


Eller han kan villede henne mot dysfunksjon, destruksjon og misbruk.


Nå nevner jeg selvsagt kun polaritetene og det er masse annet i mellom.


Men bare tenk deg dersom trenden tenderer mot livgivende, elskende og nærende menn,

i stedet for manipulerende, misbrukende og destruktive menn.


Så kan man selvsagt snu på det og si at det vil være det samme med en kvinne, fordi de er rollemodeller på samme måte.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jeg sier at når menn gjør det indre arbeidet, så blir verden frisk.

Hvorfor er det ikke slik andre veien da?


Det er det jeg skal belyse her:


Helbredede kvinner ikke overlever en uhelbredet mann, men en helbredet mann kan overleve en uhelbredede kvinne. Det betyr ikke at kvinner ikke har kapasitet for destruksjon,

det har de virkelig. Og det skal ikke skyves under en stol eller undervurderes.


Det jeg sier betyr at menn har en større kapasitet til å forsvare seg mot kvinnenes skygge, sammenlignet med andre veien.


Det er særlig to grunner til det. Den ene grunnen er fysisk og den andre er energetisk.


Det Hellige Maskuline er vokter av mørket og beskytter av lyset. Derfor må det tåle, være i stand til å stå imot og sette grenser mot skygger. Og menn har lettere tilgang på den universelle energien maskulinitet.


La meg utdype litt om dette med beskyttelse, som menn har gjort i all tid.


Fysisk beskyttelse, fra vær, natur og andre fiender var mer gjeldende før. Derfor er det fort gjort å tenke at det ikke lenger er aktuelt og at det er en utdatert og bakvendt kjønnsrolle. Det er feil. Det store arbeidet i forbindelse med beskyttelse i dag ligger i å skjerme sin partner fra skygger og destruktiv adferd. Først og fremst hans egen, dernest hennes.


Manipulasjon, psykisk vold, passiv agressivitet og trusler etc er klassiske feminine skygger.

Det er hans ansvar å legge til rette for at hun kan ta ansvar for de og holde seg i lys og ikke handle fra mørket.


Men en uhelbredet mann er en mann i ubalanse uten kontroll over sin egen skygge. Han vil ikke kunne beskytte andre fra sine egne skygger, og kan heller ikke uskadeliggjøre andres. En uhelbredet mann både skader andre og blir skadet.


Sårede mennesker sårer mennesker, til deres sår er helbredet. Graden av sår og bevissthet vil være avgjørende for hvor mye vedkommende skader. Jo mer bevisst de er sine sår, jo mer kan de forhindre skader og ta ansvar for de som skapes, og beskytte seg selv fra andres angrep.


Jo mer en mann er helbredet, jo tryggere rom gir han sin kvinne. Da blir det automatisk lettere for henne å helbrede sine sår. En helbredet mann vil aldri finne seg i destruktiv adferd fra sin kvinne og vil sette skyggen på plass. Da kan kvinnen enten velge å forlate mannen eller helbrede sine sår og ta ansvar for sine skygger.


Det er også verdt å nevne at en mann statistisk sett er fysisk overlegen kvinnen, og er derfor ikke i nærheten av like fysisk utsatt som det en kvinne er i en relasjon mellom de to kjønnene.


Det betyr selvsagt ikke at vold mot en mann fra en kvinne er greit. Det betyr bare at det oftere for kvinner kan stå om livet dersom partneren mister besinnelsen og utøver vold, sammenlignet med motsatt dynamikk.


Som derfor også betyr at det rent fysisk er mye farligere om menn ikke er i balanse.

Verden trenger balanserte menn, nå!
30 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page